Почетна конференција 9.9.2021. године

26. Oktobar 2021.

Твининг пројекат Европске уније „Даљи развој заштите потрошача у Србији у новим тржишним условима“даљи развој интегрисаног и кохерентног система заштите потрошача кроз примену законодавства у складу са правним тековинама Европске уније, кроз изградњу капацитета и сарадњу свих институција које се баве заштитом потрошача, посебно кроз јачање партнерства између Министарства трговине, туризма и телекомуникација и невладиних организација.

Конференција је одржана са циљем представљања резултата и компоменти који ће бити саставни део имплементације пројекта. На конференцији су присуствовали: гдин Урош Кандић, државни секретар, Министарство трговине, туризма и телекомуникација; гђа Вишња Ракић, помоћница министра и вођа пројекта испред државе кориснице, Министарство трговине, туризма и телекомуникација; гдин Мартин Клауке, шеф операција, Одељење II и гђа Зорица Василева из Делегације Европске уније у Србији; Њ.Е. гдин Федор Росоха, амбасадор Словачке Републике; Њ.Е. гдин Рафал Павел Перл, амбасадор Пољске; гђа Ане-Кристин Пиплица, начелница Економског одељења Амбасаде Савезне Републике Немачке; гдин Јан Оравец, државни секретар, вођа пројекта из државе чланице и гдин Томаш Хрустни, директор (УОКиК).

Том приликом господин Кандић је указао на експанзију електронске трговине и пораст броја интернет продавница. Он је навео да је усвајањем Закона о заштити потрошача, уз Закон о трговини и Закон о електронској трговини, створен заокружен правни оквир који јасно прецизира обавезе трговаца, са једне стране, и права потрошача, са друге. Закључио је да се очекује да ће двогодишња имплементација пројекта допринети едукацији потрошача и подизању нивоа свести трговаца у електронској трговини, наставку хармонизације са правом ЕУ, јачању капацитета институција и удружења за заштиту потрошача.

Након излагања државног секретара пристунима се обратио Њ.Е. гдин Росоха који је нагласио константну подршку коју Словачка пружа Србији у процеима трансформација и реформи на путу ка Европској унији. Пројекат такође треба посматрати као катализатор у покретању недавних реформи и побољшања у области заштите потрошача у земљи, истовремено окупљајући стручњаке из земаља чланица и земље кориснице како би се испунили захтеви Европске уније према транспозицији закона, изградњу институционалних капацитета и спровођење закона у пракси и учење из добрих пракси и примера ЕУ. Он је изразио уверење да ће овај твининг пројекат утрти пут за постизање дуготрајних и одрживих резултата.

Њ.Е. гдин Перл, као представник земље познате као непоколебљиви политички заговорник интеграције Србије у ЕУ, констатовао је да ће се после петогодишње паузе пољски стручњаци вратити у Београд да својим колегама из Србије понуде знање, труд и залагање. Закључио је да оваква церемонија која окупља представнике европских институција, држава чланица и држава кандидата показује да подршку процесу приступања ЕУ.

И за крај госпођа Ракић је изразила очекивања да резултати пројекта након успешне реализације буду видљиви кроз развијенији систем заштите потрошача, што ће бити препознато само уколико сваки од носилаца заштите потрошача у Републици Србији да свој максимум на реализацији свих пројектних активности и циљева.

Конкретни очекивани резултати пројеката су:

  • помоћ у обезбеђивању националног правног оквира за потрошаче у складу са правним тековинама ЕУ,
  • помоћ у обезбеђивању ефективне имплементације заштите потрошача уз јачање институционалних аранжмана везаних за прекогранична питања,
  • унапређење сарадње између релевантних институција у области заштите потрошача,
  • унапређење система санкционисања у оквиру законских одредби,
  • успостављање функционалног система вансудског решавања спорова у области заштите потрошача,
  • адекватан одговор на нове изазове тржишта, као што је заштита потрошача у онлајн трансакцијама,
  • јачање капацитета, ресурса и компетенција потрошача,
  • подизање свести јавности о правима потрошача кроз директну комуникацију, промотивне материјале, мобилне апликације и јавне догађаје и обуку просветних радника и припрему материјала за наставни план и програм.

Пројекат спроводи конзорцијум Словачке, Немачке и Пољске у партнерству са Министарством трговине, туризма и телекомуникација Републике Србије. Партнери из земаља чланица су Министарство економије Словачке Републике, Немачка фондација за међународну правну сарадњу (ИРЗ) и  Канцеларија за конкуренцију и заштиту потрошача из Пољске (УОКиК). Период имплементације пројекта је 24 месеца (јуни 2021 – јуни 2023), а вредност пројекта је 1,5 милиона евра.