Kontakt

Dalje jačanje zaštite potrošača u Srbiji u novim tržišnim uslovima

Немањина 22-26

11000 Београд

Telefon: +381 11 3620673

E-mail: emina.paunovic@mtt.gov.rs

map